Great Wall Hover н-5
14.11.2014На Н6 в Китае накладок как грязи. Необходима линейка Н2, Н3, Н5.